Hva er vitaminer?

Kroppen trenger vitaminer for å fungere optimalt, men det kan være vanskelig å vite hva de ulike vitaminene er godt for eller hvor mange som finnes. Her kan du lese alt du trenger å vite om vitaminer.

Selve ordet stammer fra det latinske ordet “vita” som betyr liv. Vitamin betegner stoffer som er livsnødvendige for kroppen. Enten du går for naturens vitaminbomber, grønnsaker, frukt og bær, eller får dem i deg via tilskudd er det altså avgjørende for helsen å få nok vitaminer.

Hva er vitaminer?

I dag kjenner vi til 13 ulike vitaminer: A, C, D, E, K og åtte forskjellige B-vitaminer. Alle disse er ulike næringsstoffer som regulerer kroppens stoffskifte og er nødvendige for omsetningen av karbohydrater, fett, proteiner og mineraler. Det er vanlig å dele vitaminene i to ulike grupper:

Disse betegnelsene forteller hvor lenge vitaminene lagres i kroppen, samt hvordan de absorberes, transporteres og skilles ut. Mens fettløselige vitaminer lagres i kroppen hvis vi får mer enn vi trenger, er lagringskapasiteten for vannløselige vitaminer kort. I noen tilfeller holder det bare i omtrent en måneds tid, og skilles ut av kroppen gjennom urin.

Hvorfor trenger kroppen vitaminer?

Mange av de kjemiske prosessene i kroppen vår er avhengige av vitaminer for å fungere normalt. Med unntak av vitamin K som dannes av naturlige bakterier i tarmen, og vitamin D som lages i huden ved hjelp av sollys, kan ikke menneskekroppen produsere vitaminer selv.

Vitaminene blir tatt opp fra tarmen og videre over i blodet som transporterer dem rundt til ulike organer der de skal virke. Hvor det er, varierer fra vitamin til vitamin. Mens noen fraktes fritt i blodet, trenger andre spesielle transportstoffer.

Felles for alle vitaminene er at de er viktige brikker i vedlikeholds- og oppbyggingsprosesser. Dette er noe av det vitaminer bidrar til i kroppen vår:

  • Nedbrytning av karbohydrater (sukker), proteiner og fett
  • Oppbygging og vedlikehold av muskler, skjelett, slimhinner og hud
  • Opprettholde immunsystemet slik at vi er rustet mot infeksjoner
  • Regulering og avlesing av gener
  • Regulering av hva som tas opp fra tarmen, for eksempel jern
  • Vedlikehold av syn og mørkesyn
  • Dannelse av koagulasjonsfaktorer slik at blodet har evne til å koagulere

Hvordan få i seg nok vitaminer?

Den beste oppskriften på å tilføre kroppen nok vitaminer er gjennom et sunt og variert kosthold. God norsk mat med rikelig innslag av frukt og grønt kan dekke dette behovet. Men har du en ensidig eller mangelfull kost, noe man gjerne har i perioder, kan kosttilskudd være et nyttig supplement og en enkel forsikring om at det daglige behovet blir dekket.

For en del vitaminer er det angitt anbefalt inntak, fordi for høye doser kan føre til en rekke uønskede helseeffekter og forgiftningssymptomer. Hos Nordic Nutrition Recommendations kan du lese de angitte øvrige grensene for inntak av vitaminer.

Hva skjer ved mangel av vitaminer?

I vestlige land er vitaminmangel sjelden, mens det i utviklingsland fortsatt er mange mangelsykdommer. Hvilke utslag vitaminmangel gir varierer alt etter hvilket vitamin det er snakk om, men generelt kan man si at mangelsymptomene vil svare til det som er vitaminets funksjon. For eksempel:

  • Mangel på vitamin A: Redusert mørkesyn
  • Mangel på vitamin K: Dårlig blodlevring