Har Omega 3 virkning på kognitiv funksjon?

Hvordan vi planlegger, resonnerer, tar avgjørelser og handler på rasjonelle måter blir ofte kalt for kognitive funksjoner. Disse funksjonene er det hjernen som står bak. Men hva er egentlig sammenhengen mellom Omega 3 og hjernen vår?

Hjernen er den overordnede delen av nervesystemet både hos oss og dyr, og dens funksjon er å ta imot, analysere og samordne informasjonen den mottar. Denne informasjonen kommer fra sanseorganene – syn, hørsel, lukt, smak og følelse.

Bortsett fra fettvev, er hjernen det organet i kroppen som består av mest fett. Hele 60 prosent faktisk. Rundt 35 prosent av dette er umettede fettsyrer som for eksempel Omega 3 fettsyrene EPA og DHA. Sistnevnte er spesielt viktig for utvikling og vekst av hjernen.

Mangel påvirker viktige funksjoner

Gjennom hele livet er hjernen i kontinuerlig nydanning og omstrukturering. Hvordan vi lærer og hvordan erfaring endrer oss, kan ha en sammenheng med fettsyresammensetningen i hjernen.

Men det har blitt gjort for få studier for å kunne fastslå at Omega 3 har virkning på kognitiv funksjon. Likevel viser flere studier at Omega-3 kan virke positivt på alle disse funksjonene. DHA fettsyren stimulerer nemlig hjernen, samtidig som den er viktig for å bygge opp cellene og opprettholde en normal hjernefunksjon.

Blant annet viser en studie publisert i British Journal of Psychiatry at antisosial atferd blir betraktelig redusert etter at fettsyrer og andre viktige vitaminer og mineraler ble tilført i kosten.

En annen engelsk studie utført av forskere ved Oxford University i England og publisert i American Journal of Pediatrics, viser at adferds- og læreforstyrrelser hos barn ofte kommer av at kostholdet deres mangler viktige næringsstoffer som er nødvendige for normal hjernefunksjon.

Positivt med Omega 3

Men uansett om det viser seg at Omega 3 påvirker kognitiv funksjon eller ikke, vil ikke Omega 3 gjøre noe skade. De viktige fettsyrene bidrar til en rekke andre funksjoner og organer i kroppen vår.

Cellene i kroppen vår, som det finnes millioner av, fornyer seg hele tiden, og Omega 3 bidrar til å beskytte samtlige av dem, gjenopprette og opprettholde dem. I tillegg kan Omega 3 hjelpe med å:

 • Opprettholde normal kroppsfunksjon
 • Styrke immunforsvaret
 • Styrke hud, hår og negler
 • Dempe plager i muskler og ledd

EFSA som er EUs organ for matsikkerhet har godkjent følgende helsepåstand om Omega 3-fettsyrene DHA og EPA basert på store mengder av studier:

 • DHA og EPA bidrar til hjertets normale funksjon (250 mg daglig)
 • DHA og EPA bidrar til å ivareta normalt blodtrykk (3 g daglig)
 • DHA bidrar til å opprettholde normalt triglyseridnivå i blodet (2 g daglig i kombinasjon med EPA)
 • DHA bidrar til å opprettholde hjernens normale funksjon (250 mg daglig)
 • DHA bidrar til å opprettholde normalt syn (250 mg daglig)
 • DHA inntak hos gravide bidrar til normal utvikling av hjernen til fosteret og ammende barn ( 200 mg pluss daglig anbefalt dose av Omega 3 fettsyrer (250 mg EPA+DHA) daglig
 • DHA inntak hos gravide bidrar til normal utvikling av øyet til fosteret og ammende barn ( 200 mg pluss daglig anbefalt dose av Omega 3 fettsyrer (250 mg EPA+DHA) daglig