Plager relatert til hjertet rammer stadig flere

I følge LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – blir de som rammes av plager relatert til hjertet og blodårer stadig yngre, både her hjemme og i resten av den vestlige verden.

Journalist og forfatteren av boken “Kroppen til toppen” med Vitamin K2. Anne-Karine Strøm, forteller at det tidligere som oftest var mennesker i generasjonen 60+ og 70+ som ble rammet av hjerte- og karproblemer, mens det i dag stadig oftere også gjelder de som er i 40- og 50-årsalderen. Før var menn i et klart flertall, men nå ser man også at antall kvinner er økende

– Med tanke på at hjerte- og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken både her i Norge og i resten av den vestlige verden, er det god grunn til bekymring, sier hun.

Snart slår eldrebølgen også til for fullt, så ingenting tyder på at problemene vil bli mindre de nærmeste 10 årene.

Viktig å gjøre hva man kan for å forebygge

Det er bred enighet blant hjertespesialister og forskere om at hjertesvik vil bli et økende samfunnsøkonomisk problem i årene som kommer. Enkelte forespeilet nærmest epidemiske tilstander. Derfor er en viktig strategi å gjøre hva man kan for å forebygge.

– Vi vet at det kan ha sammenheng med arv, men også at kosthold og ikke minst livsstil har en stor betydning, sier Anne-Karine.

Alle har vi et ansvar for vår egen helse, og man kan komme langt bare ved å følge helsemyndighetenes råd om kosthold og fysisk aktivitet. Mindre av det dårlige fettet og raske karbohydrater, stumpe røyken og stresse mindre, og minimum en halvtime fysisk aktivitet hver dag er blant helserådene som stadig blir gjentatt. Nyere studier viser også at alkohol er mer skadelig enn tidligere antatt.

Flere internasjonale studier på vitamin K2

En av de vanligste årsakene til plager relatert til hjerte- og karproblemer er avleiringer i blodårene. Oppsamling av kalsium, fett og betennelsesceller øker risikoen for blokkeringer.

Flere internasjonale studier gjort på vitamin K2 viser at vitaminet har en evne til å binde kalsiumet til seg ved at det aktiverer proteinet MGP, eller Matrix Gla-protein som det heter. Dette proteinet har blant annet som oppgave å transportere kalsium vekk fra blodårene, der kalsiumbelegg gjør skade.’

– Vitamin K2 virker som en bryter som slår på dette proteinet, sier hun og legger til at forskere hittil har funnet 19 forskjellige proteiner i kroppen som aktiveres av vitamin K2.

Blodårene rekker flere ganger rundt jordkloden

Menneskekroppen er et avansert maskineri med en mengde blodårer, både arterier, vener og små kapillarer. Om du strekker ut alle i én rekke utgjør de rundt 100 000 kilometer hos et voksent menneske. Det er to og en halv gang rundt jordkloden. Blodårene transporterer rundt 50 000 liter blod i en hastighet på 11 kilometer i timen gjennom kroppen i løpet av en uke.

For at hjertet skal kunne jobbe optimalt med blodtransporten, er det vesentlig med normal blodlevring og kalsiumnivå i blodet. I tillegg til regelmessig mosjon og et sunt kosthold kan du velge å ta vitamin K2 som kosttilskudd for å opprettholde normal blodlevring og sunne blodårer.