Hva er forskjellen på vitaminer og mineraler?

Vitaminer er organiske, som vil si at de dannes av planter, dyr eller mennesket selv. De er bygget opp av karbonatomer med varierende mengder hydrogen og oksygen, og et mindre antall andre grunnstoffer. Mineraler og sporstoffer tilhører mineralriket, og de uorganiske stoffene er som oftest grunnstoffer.

Vitaminer

De 13 vitaminene kan deles i to grupper; de fettløselige som består av vitamin A, D, E og K, og de vannløselige som består av B- og C-vitaminer. Vitaminene A og D kan lagres i kroppen, der vitamin A lagres i leveren og vitamin D i nyrene, og det er derfor viktig å ikke overdosere disse. De vannløselige vitaminene er det vanskelig å overdosere da eventuelle overskudd kommer ut av kroppen via urinen.

Varme, luft, fuktighet og lys kan ødelegge mange av vitaminene, og de kan tape seg ved lagring. Varme, gjennomkoking og steking reduserer vitamininnholdet – spesielt av vitamin C. Det er greit å huske at vitamininnholdet er generelt mye høyere i friske matvarer som bearbeides minst mulig.

Mineraler

Som nevnt er vitaminer organiske forbindelser og mineraler uorganiske grunnstoffer. Om et grunnstoff er et mineral eller sporstoff i ernæringssammenheng er avhengig av mengden som trengs daglig. For mineraler gjelder dagsdoser fra 0,1 gram til 1 gram, mens anbefalt inntak av sporstoffer er under 0,1 gram. Det er viktig å merke seg at selv om vi trenger lav dose av et grunnstoff, kan det være like fysiologisk viktig som et vi trenger mer av.

I likhet med vitaminer, kan man også overdosere mineraler og sporstoffer. Eksempler på mineraler som kan være giftige i større doser er jern, kopper, krom og kobolt. Det er altså doseringen som avgjør om grunnstoffet er sunt eller giftig.

Vitaminer og mineraler i kosthold

Det er ingen tvil om at kosthold har ekstremt mye å si for helsen, og når du skal sette sammen et kosthold er det viktig å passe på at du kombinerer ulike typer matvarer slik at de sammen tilfører kroppen det den trenger. Både av makro- og mikronæringsstoffer. Det er vitaminer og mineraler som er mikronæringsstoffer, mens makronæringsstoffer er proteiner, karbohydrater og fett.

Som regel vil minimumsbehovet for både vitaminer, mineraler og sporstoffer bli dekket gjennom kosten dersom den er sammensatt riktig. Men ved spesielle behov kan det imidlertid være behov for å supplere med et kosttilskudd. Det kan være ved sykdom, sterk vekst eller økt forbruk av vitaminer og mineraler, som for eksempel graviditet eller hard trening. Da kan det være lurt å velge et preparat som inneholder en kombinasjon av de viktigste vitaminene og mineralene. Det er fordi mange av dem øker hverandres opptak – for eksempel øker vitamin C opptaket av jern.