Har jeg mangel på vitaminer?

I utgangspunktet skal et variert kosthold klare å dekke behovet for livsviktige næringsstoffer, men enkelte ganger kan det være vanskelig å vite å om får i seg for mye eller for lite av de ulike næringene kroppen trenger for å fungere optimalt.

Hva er årsaken til at jeg har mangel på vitaminer?

Alle kan få vitaminmangel, og det er den vanligste mangelsykdommen som kommer som følge av kvalitativ underernæring. Det vil si at selv om matmengden i og for seg er tilstrekkelig, så er det mangler på ett eller flere næringsstoffer som er livsnødvendige.

Mangel på vitaminer oppstår hvis du har en ensidig kost, eller spiser utilstrekkelig. Risikoen for vitaminmangel er spesielt tilstede dersom du har spiseforstyrrelser eller alkoholisme.

Hvilke symptomer får man av mangel på vitaminer?

Alle de 13 vitaminene vi har kjennskap til i dag har spesielle funksjoner i kroppen, og er nødvendige for at du skal kjenne deg bra og fungere optimalt. Alle disse næringsstoffene regulerer kroppens stoffskifte, og hjelper omsetningen av karbohydrater, fett, proteiner og mineraler.

Med ulike funksjoner, vil det også være ulike symptomer som oppstår når du har mangel på vitaminer. Dette er de tilhørende mangelsymptomene som kan oppstå for de ulike vitaminene:

 • Vitamin A: Tørre øyne, nedsatt nattesyn og infeksjoner
 • Vitamin C: Sår bruker lang tid på å heles
 • Vitamin D: Knokler blir ufullstendig mineralisert, og voksne får myke knokler
 • Vitamin E: Nerveskader, men synsforstyrrelser kan også forekomme – dog sjeldent
 • Vitamin K: Lett for å få blødninger

Vitamin B er en samlebetegnelse på åtte ulike vannløselige vitaminer, og felles for dem alle er at de inngår som enzymsystemer i kroppen. Dette er mangelsymptomene som kan oppstå:

 • Vitamin B1, tiamin: Lammelser, sinnsforvirring og væskeutredninger i huden
 • Vitamin B2, riboflavin: Sår i munnvikene og på leppene, samt betennelse i tungen
 • Vitamin B3, nikotinamid: Utslett på huden, oppkast og diaré
 • Vitamin B5, pantotensyre: Nervebetennelse
 • Vitamin B6, pryioksin: Depresjon, kramper og blodmangel
 • Vitamin B7, biotin: Eksem, men selv om det forekommer sjelden kan man også få betennelse i tungen
 • Vitamin B9, folat: Blodmangel
 • Vitamin B12, cyanokobalamin: Blodmangel og skader på nervesystemet

Behandling av vitaminmangel

Mangel på vitaminer behandles ved at du mottar store doser av vitaminet. Deretter fortsetter du med mindre doser, som sørger for at du får nok og kroppen blir fylt opp. Sunnere kosthold vil også hjelpe mot dette.

Det er verdt å merke seg at mangel på vitaminer forekommer sjelden hos friske mennesker med et normalt og variert kosthold. I vestlige land der det er høy levestandard ser man dette sjelden, mens i utviklingsland er dette svært utbredt som følge av fattigdom.